Incasso & bemiddeling

 

Wij beseffen dat de manier waarop wij jouw facturen invorderen een impact kan hebben op de klantenrelatie en de groei van jouw onderneming. Wij gaan voor jou tot het uiterste vanuit een persoonlijke aanpak en met respect voor jouw relatie met de klant.
Er zijn verschillende manieren om de facturen in te vorderen maar wij weten dat in 75% van de gevallen bemiddeling en een vriendelijke aanpak het meest efficiënt werkt.

Minnelijke incasso

 
In de minnelijke fase nemen wij het dossier in behandeling. Wij benaderen de debiteur zowel schriftelijk als telefonisch om deze tot betaling aan te zetten. Met een respectvolle benadering, door bemiddeling met het oog op het behoud van jouw zakenrelatie.
In deze fase rekenen wij jouw debiteur de schadevergoeding en intresten aan op basis van jouw algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van jouw bedrijf dienen altijd gerespecteerd te worden. Indien je hulp nodig hebt bij het opstellen van deze voorwaarden staan wij u graag bij om deze juridisch in orde te stellen. Wanneer wij de gelden op basis van minnelijke incasso ontvangen, maken wij u een eindafrekening en de u toekomende gelden over.

Gerechtelijke incasso

 
Een gerechtelijke procedure is nooit helemaal uit te sluiten. De factuur kan betwist worden of de debiteur wilt de factuur niet betalen. Na overleg kunnen wij een dergelijke gevallen over gaan tot dagvaarding van de tegenpartij dan wel een verkorte procedure (IOS procedure) en dit alles in overleg met de klant. Doma Incasso waarschuwt u nu reeds voor het feit dat bij een faillissement de gerechtskosten (deurwaarden, enz…) mogelijks gedragen zullen worden door de schuldeiser.

Kleine vorderingen

 
Vaak worden er aan kleinere facturen geen gevolg aan gegeven. Te veel tijd verliezen om erachter aan te gaan dus worden ze snel aan de kant geschoven. Net bij vorderingen onder de € 1.000 is de kans tot betaling veel groter na het inschakelen van een incassokantoor.
75% van de geinde facturen onder de € 1.000 zijn ingevorderd door minnelijke incasso. Reden te meer om toch met incasso te werken omdat net daar meer slaagkans in liggen.